Når barnet har store udfordringer

Til jer forældre har jeg  sammensat et coachingforløb til de tilfælde, hvor barnets vanskeligheder er større, end I kan håndtere selv.

Måske har jeres barn fået en diagnose - og hvad gør man så? Eller måske er dit barn under udredning, eller måske synes skolen, at der er   noget, som "bør undersøges nærmere"? Måske ser skole og hjem helt forskelligt på barnet?

I disse tilfælde kan jeg tilbyde rådgivning og vejledning til både forældre og børn, og hvor forældrene er i konflikt om opdragelsen, kan jeg rådgive jer individuelt og evt. sammen.

Rådgivningen tager udgangspunkt i de problemstililnger, som I som familie oplever i forbindelse med jeres barns opvækst og udvikling. Forløbet er struktureret i forskellige emner:

Barnet i skolen

Her kan det være indlæringsvanskeligheder, mobning og sociale problemstillinger. Samarbejdet med skolens voksne.

Barnet i hjemmet.

Er der konflikter, som I kun ser udspille sig i hjemmet? Er der særlige vanskeligheder i familielivet? Søskendejalousi, drillerier mere end normalt? Skilsmisse?

Barnets hverdag.

Forandringer i barnets hverdagsliv, f.eks. nye bonusforældre og -søskende, nye regler, nye kommunikationsformer, dagligdagens struktur etc.

I køber min rådgivning og vejledning som et klippekort, I kan bruge, når behovene opstår. Klippene anvendes inden for 12 måneder.

I skal regne med at investere minimum 25 timer i projektet.

Ring og hør nærmere. Se også Forløb for børn og unge

iStock 000044845166 Small