Svar på spørgsmål om clairvoyance

1. Clairvoyance betyder klarsyn. At være klarsynet betyder, at man kan se det, som ikke er i fysisk form. Vi clairvoyante anvender vores "3.øje", som er et center i panden, der kan stille ind på levende væseners (mennesker, dyr og planter) aura.

2. Jeg får vist billeder, hører ord, får fysiske fornemmelser af f.eks. smerte mv. og mærker de følelser, klienten sidder med. Disse informationer "oversætter" jeg til almindeligt sprog, så klienten forstår, hvad der bliver sagt og kan forholde sig til, om jeg har opfattet beskederne korrekt.

3. Svarene kommer energetisk, dvs. ad samme kanal, som når jeg healer. Fra Spirit/den åndelige verden eller fra dit højere selv. Jeg mærker først og fremmest ind i dit energifelt og læser de energier, der har samlet sig der. Dybest set kan det føres tilbage til kvantefysikken.

4. Man kan få clairvoyance så tit, man vil, men det tjener intet formål. Det vil kun cementere din usikkerhed omkring, hvad du skal skal i dit liv, og hvilken vej, du skal gå. Det bedste er at lære at lytte til sin indre vejledning. Det har de fleste mennesker svært ved, så derfor kan en clairvoyance hjælpe dig godt på vej, når du er meget usikker og i tvivl om de store spørgsmål i livet.

5. Der kan være situationer, hvor dit højere selv eller dine åndelige vejledere ikke vil give dig svaret. Det kan være fordi, du kan lære en masse af selv at finde frem til dit svar, men det kan også være, at det vil forstyrre din udviklingsvej, eller at du ikke er klar til at få svaret endnu. Af den ene eller anden grund.

6. Hvis du får decideret modstridende beskeder, hvilket naturligvis ikke bør forekomme, skal du bruge din sunde fornuft og din mavefornemmelse og måske ikke lægge for meget vægt på de svar, du har fået. Du kan også sammenholde dem med den situation, du var i sidste gang, du fik en clairvoyance. Måske har du flyttet dig og har i dag en anden bevidsthed. Du får som udgangspunkt svar på de spørgsmål, du går og grubler over. Jeg har flere gange oplevet klienter tjekke deres liste over spørgsmål og derved finde ud af, at jeg har besvaret dem alle, uden de selv skulle stille dem.

7. Jeg kan se dele af en mulig fremtid. Den former sig efter de tanker og handlinger, du vægter nu, men ændrer du din bevidsthed/dit mindset og dermed de handlinger, du udfører, vil fremtiden se anderledes ud.

8. Ja, jeg kan til tider læse andre menneskers tanker - altså fornemme, hvad de sidder og tænker på lige nu. Det er ikke noget, jeg gør bevidst, men det sker alene i de sessions, jeg har med folk. Man må ikke gå og læse andre menneskers tanker eller stille ind på dem, når de ikke har bedt om det.

9. Jeg får yderst sjældent beskeder om sygdom, men jeg kan godt få en fornemmelse af, når nogen er alvorligt syge. Så beder jeg dem gå til lægen og blive tjekket. Jeg fortæller aldrig om det, jeg fornemmer, og jeg må ikke diagnosticere. Det er alene lægerne, der må det.